Cena vody v ČR „dohnala a předehnala“ ceny v zemích Západní Evropy a to začínala ani ne na 1 koruně za m3. Vodárnám ale přitom stále chybí peníze na investice! V čem je problém? Vždyť přišli zahraniční strategičtí investoři, přinesli své “know-how“ a proběhla zázračná privatizace, která měla vše zefektivnit a … bla, bla, bla. Jak systém prodeje vody fungoval dříve a jak funguje dnes, vysvětluje toto krátké video.

Invalid YouTube URL provided


Všichni platíme víc a více, peníze vodárnám chybí a některé skupiny si pěkně mastí kapsy. A stal se z toho i celoevropský problém. Viz článek Občané EU brání právo na vodu a petice v rámci EU.

Jak nás okrádají

Hlavní důvod je, že do vodáren byl zaveden systém legální krádeže, díky kterému se peníze vybrané od lidí a spotřebitelů za vodu nevrací zpět do odvětví a nekončí v trubkách. Prostřednictvím manipulací, lží a slibů byl v řadě regionů zaveden systém, který funguje jako „cedník“. Je geniální, ale jen z pohledu zahraničních koncernů, které na něm profitují. S investicí desítek miliónů se dostaly k miliardám a lidé platí, platí a platí. Stát tomu cedníku nejen přihlíží, ale dokonce do něj nalévá další a další peníze. V některých případech dokonce někteří jeho zaměstnanci s koncerny kooperují.

Co s tím? Změnit systém prodeje vody!

Je třeba začít u politiků, a to u těch nahoře. Připravují legislativu, přes Ministerstvo zemědělství koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací a přes Ministerstvo financí "regulují" kam peníze za vodu tečou = nastavují SYSTÉM. Společně s dlouholetým předsedou představenstva okresní vodárny Vak Přerov, která se ubránila opakovaným nájezdům zahraničních koncernů, toužících inkasovat vodné a stočné a tím i zisky z prodeje vody místo Vaku Přerov, jsme zaslali členům vlády, poslancům i senátorům dokumenty dokládající nevýhodnost prodeje vody přes překupníky a popsali jsme, co se ve vodárenství děje. Vyzvali jsme je, aby upravili legislativu a sjednali nápravu systému prodej vody ve prospěch lidí a státu. Konstatování, že způsob privatizace vodáren nebyl šťastný a stát, obce a lidé na něj doplácí, které jsem od některých členů špiček vlády zaregistrovali, k nápravě nestačí. Je to stejné, jako když jdete ulicí a vidíte, že někdo vykrádá obchod. Konstatovat, že to není správné a neudělat nic, je k ničemu.

Podnět na vládu a na parlament nemusí stačit. Proto, aby byl brán vážně, je nutné, aby jej podpořili běžní lidé. Rozhodli jsme se proto lidi informovat přes internet, www stránky a sociální sítě. Na to navazuje možnost se seznámit s Výzvou a vše končit rozhodnutím se přidat nebo nepřidat a podepsat či nepodepsat Petici, kterou vyzve vládu, aby v této věci jednala.

Co můžeme udělat?

Systém zavádí lidé, proto každý systém mohou změnit jedině lidé. Jsme v tom společně, bezu vody zemřeme. Stačí, aby si 5-6 % populace uvědomilo, o co jde, a najednou si to uvědomí téměř všichni. Náš úspěch ve vodě závisí na odpovědi na tyto dvě otázky: 1) Kolik nás je? Kolik nám schází do 5 nebo 6 %? 2) Co uděláte VY? To netvrdím jen já.

Invalid YouTube URL provided


První reakce od lidí jsou nečekaně pozitivní. Stejně tak nečekané je, že se ozývají někteří poslanci, kteří chtějí další informace. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na www.pravdaovode.cz. A chcete-li pomoci, tak se přidejte.