Seznamte se, prosím, soukromý šifrovaný email ProtonMail už je v provozu. Vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Andy Yen, Jason Stockman a Wei Sun sdílejí vizi bezpečnějšího a skutečně soukromého emailu na internetu. ProtonMail vznikl jako přímý důsledek skandálu sledování emailové komunikace agenturou NSA. Společnost Lavabit několikrát odmítla dát NSA přístup ke svým systémům. NSA by tak mohla sama monitorovat konkrétního uživatele. Fízlovací organizace si nakonec vymohla soudní rozhodnutí, že Lavabit musí NSA předat „všechny potřebné informace pro dešifrování komunikace včetně privátních SSL klíčů“. Pokud by k tomu došlo, agentura NSA by měla přístup k veškerým tokům dat dovnitř i ven z Lavabitu. Provozovatelé se rozhodnutí soudu vzepřeli a v srpnu 2013 došlo k uzavření služby. V tento moment to nevypdalo dobře. Společnosti šli dokonce tak daleko, že zničily servery. Řekli si, že je lepší nechat si nadávat od zákazníků, než být donucen se otočit a spolupracovat.


Servery ProtonMailu jsou umístěny v Ženevě, ve Švýcarsku. To znamená, že uživatelská data jsou mimo jurisdikci USA i EU. Systém je koncipován tak, že správci služby nemají přístup k uživatelským datům. Zprávy jsou uloženy a přenášeny v zašifrované podobě a nikdy neopustí životní prostředí datového centra ProtonMail. Uživatelé jsou zcela anonymní, protože tvůrci garantují, že žádná metadata nebo jiné podobné informace se neuloží. A co víc, tato služba nabízí samo-destrukci zprávy, kdy odeslané zprávy jsou automaticky odstraněny z e-mailové schránky příjemce po ukončení jejich platnosti.


Stručné resume moderní kryptografie:

  • Žádná instalace nebo nastavení
  • Žádný soukromý či veřejný klíč
  • Okamžité šifrování i dešifrování
  • Tabletům a mobilům přátelské uživatelské rozhraní
  • Kompatibilita s ostatními e-mailovými službami
  • Žádné sledování nebo záznam uživatelských dat


Jak je zřejmé už ze stručného popisu a adresy datového centra, o zákazníky tento projekt nouzi mít určitě nebude. Značka Swiss made bude dobrým doporučením. Příznivci budou chválit, odpůrci budou tvrdit, že systém ohrožuje všechno, co jsme jako euroatlantická civilizace vybudovali.
Projekt je financovaný z veřejné sbírky prostřednictvím internetu, tzv. flexibilního financování. A právě toto se ukazuje jako momentální překážka.Na stránkách news se objevilo stručné oznámení:

PayPal omezil platby z a do ProtonMail, a to až do dalšího přezkumu. Tímto US firma zablokovala získanou hotovost. ProtonMail oznámil, že PayPal nedělal žádný pokus spojit se s nimi před uzavřením účtů. Zástupce společnosti PayPal po kontaktu pouze zjišťoval, zda je ProtonMail legální a požadoval něco ve smyslu státního souhlasu k šifrování e-mailů.

Ve vyjádření ProtonMailu se uvádí: "Nejsme si jisti, kterou vládu má PayPal na mysli, ale i 4. dodatek Ústavy v USA dává právo na ochranu svobody osobní a domovní. Zdá se, že PayPal se snaží přijít s nějakou záminkou pro to, aby se nám zabránilo v získávání finančních prostředků."

ProtonMail potvrdil, že příspěvky přes kreditní karty a Bitcoin jsou nadále možné, a stále doufá, že přilákáním větší pozornosti k této otázce může pomoci přesvědčit PayPal "udělat správnou věc".

Není to poprvé, kdy PayPal takto postupoval v transparentním veřejném financování u obhájců osobního soukromí. V prosinci 2010, byla "trvale omezena" on-line platební služba účtu používaného v úsilí o získávání finančních darů pro WikiLeaks. V té době, PayPal odůvodnil krok tím, že "našich platebních služeb nemůže být použito pro jakékoli aktivity, které podněcují, podporují, usnadňují nebo navádějí ostatní, aby se zapojily do nezákonné činnosti."

Dejme slovo protistraně. Na obranu platební služby PayPal je nutné říci minimálně tato fakta. Mnoho stránek projektů využívajích crowdfunding umožňuje jejich majitelům reklamní kampaní tahat peníze od podporovatelů dlouho před dosažením konečného cíle. Pokud není jasně stanoveno, že neexistuje žádná záruka na dodání produktu, potom takové účty PayPal může podrobit regulaci a označit je jako rizikovou záležitost. PayPal se zkrátka chce pojistit před rizikem, že pokud crowdfunded projekt selže, bude rozzlobený dárce požadovat náhradu. PayPal chce zapojit vlastníky crowdfundingových kampaní a pomoci jim zajistit, aby jejich cíle byly v souladu se zásadami a předpisy platební služby PayPal.

Je jasné, že zákony o praní špinavých peněz a další legislativní omezení z různých zemí světa komplikují tuto formu spolufinacování projektů. Ale pro někoho jsou omezení nutná pro zjištění stavu krátká, pro jiného je zablokování prostředků na účtech trvalé. O porušování zákonů nemůže rozhodovat žádná soukromá společnost, ale pouze soud. Selektivní "trvalé omezení" on-line platební služby k účtu používaného pro získávání finančních darů u WikiLeaks a nový případ zablokování ProtonMail mají zřejmou souvislost. Důvěrnost a ochrana dat patří jen privolegovaným, my ostatní jsme bez nároku. Právě toto kritérium zřejmě použil platební systém PayPal a zablokoval získávání podpory od drobných dárců i účet příjemce. Za redakci doufáme, že tato drobná lapálie projekt nezablokuje.

Pozn.: Crowdfunding je sbírka (veřejná,celosvětová) finančních prostředků od podporovatelů, pro financování iniciativ a obvykle se vyskytuje na internetových platformách. Za takovou iniciativou může být nezisková organizace (např. získávání finančních prostředků pro školy a sociální služby organizace), politické (na podporu kandidáta nebo politické strany), charitativní (např. záchranné fondy pro nemocného člověka, nebo na financování kritické operace), obchodní (např. vytvářet a prodávat nový produkt).


Psali jsme:
Aktivní fízlování velkých firem, moderní podoba korporátního fašismu
Google mail klientům: nemáte nárok na soukromí!
Odpověď serveru mega.co.nz na americké fízlování

Zdroje:
ProtonMail
PayPal freezes out NSA-proof, encrypted ProtonMail
After The Regretsy and Diaspora Account Freezes, We’ve Lost Confidence In PayPal