Vzhledem k reakcím na minulé články „11.září 2001“ a loňského „Výročí 11. září: od teroru jednotlivců k teroru celých států“, jsem se rozhodl, že představím skutečnou konspirační teorii událostí 11. září 2001.

Nejde tedy o teorii, které je za „konspirační“ jen vydávána několika amatéry. Zjištění sdružení amerických inženýrů a architektů (stránky ZDE), pilotů ZDE a dalších odborníků jsou souhrnem faktů a vědeckých postupů. Tento „hlavní proud“ konspiračních teoretiků předkládá především odborná zjištění a požaduje nové vyšetřování událostí označované stručně za „9/11“. Je prostě na čase si trochu ujasnit terminologii. Když někdo trvá na platnosti Newtonova zákona, není přece tím pádem pouhým teoretikem, tím méně konspiračním. Newtonův zákon není žádnou teorií, nýbrž faktem. Teoretikem může být nazýván naopak ten, kdo takový zákon popírá a předkládá nějakou novou teorii, z které by teprve mohl vzniknout nový zákon. Přes úžasné objevy, které oficiální „vládní“ zpráva NIST obsahuje, taková ucelená teorie vyvracející Newtonovy zákony zatím předložena vůbec nebyla. Vyjděme pro konstrukci teorie z faktu, že sdružení amerických inženýrů a architektů požaduje přešetření celé události.

Konspirační teorie věnovaná událostem 9/11

Konspirační teoretik vyjde z toho, že zde máme spor mezi odborníky sdruženými ve zmíněných „Architect and Engineer“ a oficiální linií zaštítěnou zprávou FEMA a NIST. Z provládních zpráv plyne, že za zřícením budov V New Yorku, útokem na Pentagon a nálezem v Shankesville může být pouze 19 Arabů, únosců, zatímco z opozičního názoru „Architect and Engineer“ vyplývá, že to není možné. Opoziční názory prostě ukazují na to, že pachatelů muselo být mnohem více, protože i provedení muselo být zcela jiné, než uvádějí „provládní“ zprávy. Oba názory pochopitelně počítají s konspirací. To už tak u zločinů bývá, že někdo konspiruje, aby provedl něco zakázaného. Rozdíl je jen v tom, že z provládních zpráv plyne konspirace 19únosců s případnou podporou zahraničních zločinců, naproti tomu z nevládních zpráv plyne konspirace sahající do samotných mocenských složek Spojených států.

Usuzují tak ovšem nikoliv z provedení celé akce, ale ze samotného mlžení, zahlazování stop a utajování informací vládou a mocenskými složkami, místo seriózního vyšetřování. Je ovšem na čase nevládní zjištění zasadit do nějakého kontextu a představit skutečnou konspirační teorii. Tedy tezi, s kterou se dá nesouhlasit, proti které se dá argumentovat, prostě jak už to se skutečnými teoriemi bývá a k čemu jsou také určeny. K nějakému posunu v procesu poznání. Jsou věci, které víme, a jsou věci, které nevíme, a o kterých spekulujeme, to je normální běžný postup ve všech oblastech života. Kdo nespekuluje, neteorizuje, snad ani nežije. Lidé, kteří vystupují nenávistně proti teoriím, mají totalitní myšlení. Takoví trvali na tom, že Země je placatá, a kdo byl proti, šel na hranici. Takoví lidé posílali do koncentračních táborů ty, kteří nesouhlasili s oficiálním stanoviskem vůdce, strany a vlády. Takoví lidé vyznávali heslo „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Takoví lidé nejsou žádnými demokraty, ač by se za ně vydávali. Takoví lidé ať raději následující řádky nečtou.

Jednou ze základních otázek je „v čí prospěch?“ Odpověď na takovou otázku nebude tak složitá jak by se někomu zdálo. Nehledáme totiž nějakého konkrétního „pana Smitha“. Podobně jako při zjišťování zákonitostí volného pádu a zemské přitažlivosti nejde o nějaké konkrétní jablko, které spadlo ze stromu a osvítilo člověka. Jde o obecné zákonitosti. Tak tedy Cui bono? Ve prospěch moci. Taková odpověď je celkem dostačující. Není třeba podávat nějaký psychologický profil jednajících postav. Z dějin je známo, že války se vedou pro rozšiřování či udržování moci, ať už jde o války o území, suroviny nebo prestiž. Také je celkem jasné, že každý stát se podle svých možností na takové možnosti připravuje.

Operace Northwoods

Je jasné, že možnosti a zkušenosti takových Spojených států jsou jistě širší než ty naše v České republice. V USA mají jistě připraveny scénáře pro živelní pohromy, ekonomické zhroucení, obranu při napadení jiným státem i pro útoky proti jiným státům. To je snad jasné. Tyto scénáře také jistě obsahují jak možnost provedení prvního jaderného úderu, tak odpovědi na něj. Tajné služby se jistě zabývají také surovinovou a energetickou bezpečností. Nikdo nechce připustit stav hladomoru, chaosu, rabování a bezvládí. Je také snad všem jasné, že ne všechny tyto scénáře mohou být všem známé. Nemohou být veřejné. Proč? Protože je evidentní, že obsahují také nějaké způsoby, které nekorespondují s naším chápáním svobody, spravedlnosti a práva. V našem případě nemusíme vařit z vody a můžeme si vzít k ruce po 40letech odtajněný scénář k operaci Northwoods.

Jde o název tajného (a odtajněného) dokumentu, který si můžete stáhnout ZDE Vytvořil jej americký generální štáb USA v roce 1962 a byl předložen k využití prezidentu Kennedymu. Tento plán patří mezi tzv. false flag operace, tedy akce prováděné pod „falešnou vlajkou“. Jde o operace, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění vlivem nějakého neočekávaného nebo traumatizujícího podnětu. Smyslem této konkrétní operace měla být invaze Spojených států na Castrovu Kubu. Ve scénáři se počítalo s fingovanými teroristickými útoky se stovkami obětí připsanými Kubánské vládě. Zahrnoval tedy potopení lodí uprchlíků z Kuby (buď skutečné nebo fingované – „real or simulated“) a sestřelení civilního letadla s americkými studenty cestujícími na prázdniny do Venezuely, Panamy či na Jamajku.

Pro tyto účely měl být zhotoven jednak duplikát civilního letadla včetně barvy a registrace a jednak bylo dáno do úvahy zhotovení kopie ruského MiGu, který by sestřelil nad Kubou americký bezpilotní dron vydávaný za civilní letadlo plné studentů. Celá operace měla být ještě okořeněna záchranou operací, kterou by samozřejmě „v přímém přenosu“ sledovala média, včetně falešných kubánských útoků na „zachránce“. „Američtí studenti“ měli být ve skutečnosti agenty CIA, s vytvořenými falešnými identitami. Národ by tedy plakal nad „aliasy“. Podobně tomu mělo být s pilotem civilního letadla. Pilotovat měl pod falešnou identitou, ta by také byla spolu s dronem pohřbena. Skutečný pilot by dál pokračoval ve svém normálním životě. A nyní přeložme tuto zdokumentovanou operaci (která se ale nikdy neuskutečnila) do dnešního reálu tajných operací. Opět platí, že teorie konspirace se opírá o doložená fakta z minulosti, která se snaží aplikovat na události 11. září.

Operace 9/11 a drony

Ve světle výše uvedeného můžeme přikročit k možnému tajnému scénáři sloužícímu k upevnění a rozvoji moci hlavní mocenskou skupinou ve Spojených státech. Známe výsledek, známe fragmenty způsobu uvažování a plánování, tak hurá do toho. Byly vybrány cíle, které mohly pohnout americkou i světovou veřejností a nasměrovat jí žádoucím způsobem. Pro tyto účely byla vybrána „dvojčata“ v New Yorku a Pentagon. Důvody není snad třeba příliš rozebírat. Pentagon představoval vojenskou služku napadení, útočník zaútočil proti vojenským cílům, právem tedy následující stav budeme nazývat válkou, a dvojčata představují symbol civilního cíle, a tedy důkaz zvláště odporného terorismu. Připomeňme, že ve válce rozhoduje vítězství, nikoliv počet padlých. A pokud to není bezpodmínečně nutné, úmyslně vraždit vlastní vojáky by mohl jen magor. Smyslem moderních imperiálních válek je přece panovat za vynaložení nejmenších možných nákladů, a ne nesmyslně vraždit.

Terče máme, teď zbývá jak provést útok. Aby byl efektní i efektivní. Použití letadel – dronů se přímo nabízí. Útočníci při útoku „zemřou“ a tak se můžeme soustředit na skutečné cíle celé operace, a nikoliv na pátrání po rozsáhlé síti, která by dokázala vyhodit do povětří mrakodrapy a zároveň Pentagon. Potencionální útok „kamikadze“ letadlem, se jeví jako velmi vhodný pro takové účely. Natolik vhodný, že na toto téma vznikl jak film, tak „obranný“ scénář tajné služby. Má však své problémy. Samozřejmě. Žádný profesionální pilot se takového činu nedopustí, natož hned nejméně čtyři. Zkusíme tedy použít metodu z operace Northwoods.

Do civilních letadel nastoupí agenti FBI či CIA nebo jiné z tajných služeb USA. Vzlétnou z civilního letiště a přistanou v nějaké vojenské lokalitě, každé jinde. Každý z agentů je informován jen o nejnutnějším. Tady nastoupí – a jinde vystoupí, to je vše. To platí obecně. Každý je informován jen o tom nejnutnějším. V případě, že se nějak praští do hlavy, a riskoval by kariéru, existenci i vlastní život a popadl jej z takové rány nějaký záchvat „pravdomluvnosti“, nebude mít stejně prakticky co říci. Pro zdar celé operace je třeba zajistit také potřebné „krytí“ V tomto případě to znamená trochu rozvrátit systém protiletecké obrany. Půjde to kombinací souběžných vojenských cvičení, takže armáda bude z obliga. Někteří důstojníci budou posláni mimo své působiště tak, aby nikdo nemohl neočekávaně vstoupit do námi režírovaného dění. Dráhu letu civilního letadla „překříží“ vojenský bezpilotní letoun zvaný dron. Řízení takového dronu vypadá jako počítačová hra. Není těžké si představit, že někdo na trenažéru simuluje takové útoky a ani neví, že jsou skutečností. Nebo to ví, ale nemůže to stejně nikdy prokázat. Realita a fikce se stírají. Byly použity drony ve všech čtyřech případech? Ne nutně. Předpokládejme, že ano. Vidíte sami, že takový scénář už vypadá logicky a opírá se o známá fakta z historie. Nyní se podívejme z hlediska konspirační teorie na další důsledky této operace.

Operace 9/11 - Pentagon

Naplánován bude především efekt a nikoliv nutně hromady mrtvol z vlastní armády. Proto nebude útok veden na střechu budovy, kam by jej nasměroval jistě nějaký atentátník, ale na místo, které k tomu vybereme a k minimalizaci rizik obětí během rekonstrukce náležitě vyztužíme. K zamaskování útoku na Pentagon samozřejmě zajistíme svědky, kteří viděli „velké letadlo“, nebo dokonce velké letadlo „American Airlines“. A zabavíme okamžitě po nárazu materiál ze všech kamer, které by mohly náš dron zachytit. V případě Pentagonu je totiž velmi problematické použití nějaké rušení (např. elektromagnetické) pro všechna zařízení schopná záznamu. Někdo tedy uvidí malé letadlo, jiný „uvidí“ větší, v tom nebude problém. Důležité je ovládnout média v první chvíli. Jakmile bude všemi hlavními médii ohlášeno, že let Boeing 757 narazil do Pentagonu, stane se to pravdou. Zajistíme tedy obrazové materiály a pak také trosky před zkoumání námi nepovolaných osob. To je přece jasné a nikdo se tomu nemůže divit.

Operace 9/11 a WTC

Tam máme problém s tím, že na Manhattanu kde kdo natáčí. Co kdyby někdo natočil i náraz našeho dronu do věže? Vždyť by pak bylo vidět, že nejde o Boeing 767. Vyrobit kopii 767? Kde bychom na to vzali peníze? Možné by to nakonec bylo, ale možná by stálo za úvahu drony nepoužít vůbec a jenom požít fotomontáže a falešného přenosu do TV (jak jsou popsány ZDE) a v několika hodinovém videu 9/11 - The Great American Psy-Opera nebo ve videu se slovenskými titulky ZDE Celá operace začne výbuchem na vnějším plášti budovy ve vyklizeném a prázdném patře. Výbuch bude simulovat místo nárazu letadla. Tímto postupem bude poskytnuto všem dost času v budově i mimo ni opustit prostor. Klíčový je televizní přenos a vůbec spolupráce s médii. V nejkratší možné době bude poukázáno na pachatele, teroristy z muslimských zemí. Falešné identity pro naše občany umíme dost dobře, je to naše každodenní práce, pro ty zahraniční využijeme nějakého spřáteleného arabského státu. Je důležité opakovat slova teror a válka, aby si každý uvědomil, že můžeme zasáhnout kdekoliv a kdykoliv, neboť za spolupracovníka nebo sponzora terorismu můžeme označit kohokoliv. Nikdo před námi nebude v bezpečí.

Operace 9/11 a vedlejší zisky

Věže, dvojčata, jsou na odpis. Jsou plná dnes již zakázaného karcinogenního azbestu. Příslušné úřady vydaly příkaz k nějakému řešení. Odstranění azbestu by stálo jako nová budova, to nikdo nezaplatí. Představa postupné demontáže je také nereálná. Využít „nárazu unesených letadel“ k demolici by ovšem byl dobrý nápad. Jak se říká dvě mouchy jednou ranou. Ovšem v případě operace 9/11 se takových much na zabití nabízí mnohem víc. Všichni si prostě mohou přijít na své a odejít spokojeni. Aby tedy klapla demolice budovy, bude nejlépe, když se toho chopí někdo schopný. Objekty si buď koupí, nebo „dlouhodobě“ pronajme, zařídí utajený vstup demoliční firmy. To nebude problém, protože i tu ostrahu si zajisté vybere vhodnou. Subnájemcům se řekne, že se rekonstruuje nějaké patro, výtahy a protipožární nástřiky, aby se nedivili. Ale oni se divit nebudou, jsou na rekonstrukce a opravy zvyklí. Naštěstí stačí umístit demoliční výbušniny, kabeláž není třeba, odpálení lze samozřejmě řídit bezdrátově. Do programu aliasů (falešných identit) přibereme i nějaké ty hasiče a policisty. Jednak stoupne jejich prestiž a my je potřebujeme mít na své straně, a jednak tento druh oběti mají lidé rádi.

WCT7 tam má sídlo naše CIA a další zajímavé organizace. Když vyvezeme jejich archivy před útokem, staneme se majiteli informací zcela mimo kontrolu systému USA. Navíc trezor obsahuje zlato i hotové peníze. Tyto prostředky nám umožní financovat v budoucnu podobné operace. Demolice této budovy proběhne obdobně jako dvojčat. Řekne se, že to způsobily trosky nebo požáry. Prostě jí také „shodíme dolů“, poté co jí nejdříve necháme vyklidit. Když si šťastný majitel a spolupracovník navíc tyto objekty pojistí proti teroristickému útoku, odejde z celé operace rovněž naprosto spokojen.

Finanční skupina a Pentagon

Informovaným bude umožněno zaspekulovat si s akciemi na burze, kdy jen pád akcií spřízněné „American Airlines“ může vynést několik desítek, možná „set“ milionů dolarů. Celkové výnosy půjdou do miliard. Když ohlásíme den před útokem, že se v účtárně (kam spadne druhý den naše raketa-dron) postrádá miliarda dolarů, nikdo jí už hledat nebude. To je další plus. Kdo se chce zbavit nějakých listin, vyšetřování a vůbec obtěžování ze strany státu, může si, když mu to dovolíme, „umístit věci“ buď do Pentagonu, WTC1,2 nebo 7.

Operace 9/11 a nezdary

Konspirační teorie výše uvedeného typu také snadno vysvětlí i následují okolnosti po pádu dvojčat. Vzhledem k chaosu, který vznikl a nám nepochopitelné touze po sebeobětování, sjeli se snad všechny hasičské a policejní sbory celého východu USA v rekordně krátkém čase pod „Dvojčata“. Včetně různých dobrovolných hasičů a zachránců. Tím pádem řada z nich zůstala zasypána v budově, když zcela zbytečně hasili to, co je vůbec nemělo pálit. V případě WTC7 se nám to povedlo mnohem lépe, protože jsme odtamtud vytáhli i ty dva mouly co tam zaspali evakuaci. Zato navíc v televizi ohlásili pád budovy ještě před tím, než nastal. To nějaký „přeochotný“ hlupák ve snaze být napřed a prezentovat předpřipravené události podle našeho scénáře „předběhl scénu“. Navíc „televizní“ přenos moc vyvedený nebyl. Bylo nutné obraz překrývat až do poloviny obrazovky reklamou aby nebyly vidět zjevné nesrovnalosti a fušeřinu. Tou se vyznačovala i pozdější práce řady lidí na software ukazující pád budov apod. Falešné identity a jejich dojemně pohádkové příběhy řady "obětí" byly také často rozkryty například ZDE. V této oblasti již byla provedena opatření. Současné psy-op například kolem Islámského státu vypadají mnohem lépe. Nejsou již tak nemožně vytvořena jako rozhovory s Usámou, kde to vypadá na desátou kopii a úplně jiného člověka. Dnes jsou naše prezentace čisté a jasné. Vypadá to, že Islámský stát vlastní nejmodernější mediální techniku a natáčí své vraždy v Holywoodu.

V případě Pentagonu náš „dron“ udělal mnohem větší paseku, než jsme předpokládali. Vyztužení bylo trochu odbyto. Plánovali jsme, na rozdíl od Dvojčat, spíše trosky vně než uvnitř. Také povinnost vydat jeden a pak druhý záznam z 80kamer nám moc nepřidal. Příště to musíme z povinnosti informovat zcela vyloučit.

Také jsme trochu podcenili rozdíl mezi pohybem našeho dronu a skutečného Boeingu. Hlasy poukazující na to, že Boeing na úrovni moře prostě nemůže dosahovat rychlosti dronu sledovanému na radarech nám nezbývá než ignorovat. To samé platí o manévrování pohyblivého menšího dronu a těžkopádného obřího Boeingu. Příště bychom měli dráhu letu lépe naplánovat i s větším ohledem na simulovanou realitu. Důležitý není v tomto případě jen úspěšný zásah, ale i „simulované“ schopnosti napodobovaného letounu. Piloti skutečných Boeingů nám pak svým svědectvím zbytečně rozkládají náš příběh.

A co let 93? Představoval určitou rezervu ve vzduchu. Operačním střediskem byl dosavadní průběh operace vyhodnocen jako dostatečný a úspěšný, proto byl dron nasměrován do neobydlené oblasti. Neskončil však v poli bez užitku. Veřejnosti jsme s dostatečným úspěchem prodali náš scénář záchrany Bílého domu udatnými americkými občany. Ono naše "Let's Roll" vešlo do dějin. Nejen Holywoodu. Ale i tam. Náš scénář dokonce vyhrál Oscara. I když přeneseně. Získal jej za režii filmu „Let číslo 93“ náš nadaný spolupracovník Paul Greengrass.

Operace 9/11 shrnutí

Z hlediska konspiračního teoretika je třeba říci, že celá operace se nadmíru zdařila. Přinesla očekávané finanční benefity i s mnohými bonusy, protože válka proti "terorismu" běží dodnes a daňoví poplatníci ji vesele platí. Navíc jim legálně ničí demokratický stát ve prospěch globální elity, která si tím buduje armádu a globální odposlech typu Orwellova totalitního státu. Několik skutečných obětí za to stálo, neboť ve válce lidé obětují své životy. To je přesně ta cena, kterou musíme být ochotni zaplatit. Jsou to prostě padlí za naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Po zásluze byli za zdar celé operace a bezchybnou obranu vlasti vyznamenáni nejvyšší důstojníci armády i tajných služeb.

Prezident Bush se stal jedním z nejúspěšnějších amerických prezidentů všech dob. Jeho odvaha nám umožnila posadit se na polovinu světových zásob ropy, a rozšířit svou nadvládu nad mnoha dalšími zeměmi. Navíc se nám podařilo rozpoutat prakticky permanentní válku, která je vzorným odbytištěm našich druhořadých zbraní. Podařilo se nám rozvrátit mezinárodní právo do té míry, že nadále je legitimnost našich kroků dána jen prohlášením našeho prezidenta. Když prezident USA něco prohlásí za legitimní, automaticky se to takovým prohlášením stává. Spojené státy se tak staly skutečnými správci Země. Bůh žehnej takové Americe.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 750 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!